Cyfrowe pieniądze jako nowoczesne rozwiązanie banków centralnych

Cyfrowe pieniądze jako nowoczesne rozwiązanie banków centralnych

Dynamiczny postęp technologiczny oddziałuje na wiele dziedzin życia. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie przypuszczałby, że będziemy mogli powszechnie płacić za usługi i towary zegarkiem, opaską czy smartfonem. Banki centralne coraz chętniej wypowiadają się o CBDC, czyli cyfrowych pieniądzach. Jak takie rozwiązanie może wpłynąć na naszą przyszłość?

Cyfrowy pieniądz jako symbol elastyczności i stabilności?

W celu eliminacji ryzyka manipulacji rozwijane są przez instytucje tzw. stablecoin oraz CBDC (skrót od: Central Bank Digital Currency) przez banki centralne. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że stablecoin to koncepcja, która powstała wcześniej, przez co CBDC miał już podstawy do rozwoju. Na początku 2021 roku Visa dokonała pierwszej kontrolowanej transakcji w USD Coin opartym na amerykańskim dolarze. Nie jest to jednak jedyna waluta cyfrowa, która jest obsługiwana przez tę organizację. Jak się okazuje, ponad 25 różnych cyfrowych walut jest połączona z usługami Visa. Dysponując takimi cyfrowymi walutami, użytkownik może w prosty sposób dokonywać transakcji. To świadczy o tym, że organizacje płatnicze nie będą przyjmować biernej postawy, tylko chcą uczestniczyć w rewolucji płatniczej.

CBDC: cyfrowy pieniądz dla społeczeństwa

Wyżej omawialiśmy stablecoinsy, a czym charakteryzują się cyfrowe pieniądze? Przede wszystkim byłyby stabilniejsze, ponieważ stanowiłyby nową formę znanego nam już pieniądza fizycznego i elektronicznego. Głównym założeniem cyfrowych pieniędzy jest to, że można byłoby je swobodnie wymieniać, lecz wartość pieniądza w takiej formie pozostałaby jednolita. Przykładowo więc obywatel będzie mógł mieć w portfelu 10 euro w banknocie, 10 euro zapisanych w formie CBDC oraz 10 euro dostępnych na koncie. Nie zależnie od formy pieniądza, będzie on miał stałą wartość a żeby tak pozostało, będą czuwały nad tym banki centralne, jako emitenci CBDC oraz organizacje płatnicze.

Jak CBDC może pomóc rządom?

Powstaje zatem pytanie: skoro mamy tyle narzędzi pozwalających zarządzać finansami, to po co CBDC? Otóż na ten moment nie ma na świecie jednej uniwersalnej technologii płatniczej i bankowej, a więc CBDC mogą przyjmować różne postacie. Banki centralne projektują pieniądze tego typu na podstawie własnych celów i motywacji. Docelowo pieniądze cyfrowe mogą być wykorzystywane przez osoby, które nie posiadają rachunku bankowego oraz do rozszerzenia narzędzi danego banku centralnego. Co więcej, CBDC mogą być przechowywane w elektronicznych portfelach, a to będzie oznaczać dostęp do środków finansowych zarówno online, jak i offline.