O mnie

Monika Sosnówka – Kułaj

psycholog.

MONIKA SOSNÓWKA

Nazywam się Monika Sosnówka-Kułaj.

Ukończyłam Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS  we Wrocławiu, gdzie otrzymałam fachową wiedzę z zakresu psychologii i psychologii klinicznej.

Jestem w trackie studiów podyplomowych o kierunku – przygotowanie pedagogiczne, gdzie zagłębiam wiedzę dotyczącą nauczania i wspierania w procesie wychowawczym dzieci, młodzież oraz osób dorosłych.

Tematyka i zakres szkoleń związana jest z moimi zainteresowaniami zawodowymi.

Uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach, aby wartość merytoryczna szkoleń i warsztatów, które prowadzę była na najwyższym poziomie.

Zapraszam do kontaktu i współpracy.